Các kí hiệu thường gặp.

Trong Yêu Len, minh sẽ cố gắng viết bài hướng dẫn cho những thành phẩm đơn giản mà các bạn chỉ dùng mũi X và mũi I2 thôi. Khi cần sử dụng những mũi móc phức tạp hơn, mình sẽ tìm hình ảnh để mọi người thực hiện dễ dàng.

. Kí hiệu các mũi móc

– o: mũi dây xích, thường dùng móc đường chân để bắt đầu móc lên.

– X: mũi chữ x trên hàng móc hiện tại.

– x: mũi chữ x của hàng móc dưới, làm chân cho hàng móc hiện tại.

– (-x): bỏ trống một chân của hàng dưới, móc mũi tiếp theo vào chân kế bên.

– I2: mũi chữ I đơn (mũi kép đơn) trên hàng móc hiện tại.

– (-i2): bỏ trống một chân của hàng dưới, móc mũi chữ I tiếp theo vào chân kế bên.

. Cấu trúc các bài hướng dẫn

Gồm ba yếu tố

– Chữ số ở mỗi đầu câu: thể hiện số hàng móc, đếm từ khi bắt đầu

– Cấu trúc bên trong: hướng dẫn cách móc cho từng hàng để đủ số lượng mũi móc ghi ở cuối hàng

. (số)X trên (số)x : là bạn sẽ móc một mũi x trên một mũi x hàng dưới, theo số lượng đã ghi. VD : 2X trên 2x, 6X trên 6x

. (số)X trên x : là bạn sẽ móc nhiều mũi x trên một mũi x hàng dưới, theo số lượng đã ghi. VD 2X trên x, 3X trênx

– Chữ số trong ngoặc ở cuối câu: thể hiện tổng số mũi móc trong hàng đó

.Thế nào là vòng tròn kì ảo

Là vòng tròn sẽ rút lại cho vừa đủ các mũi mà bạn đã móc, khi bạn kéo một đầu dây. Vòng tròn này rất thường được sử dụng khi bạn móc vòng đầu tiên cho các thành phẩm.

Các bạn xem hướng dẫn bằng hình theo từng bước rất cụ thể ở đây

http://smoochpanda.blogspot.com/2010/09/how-to-crochet-magic-ring.html

Và xem hướng dẫn bằng video ở đây

http://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE

.Vấn đề bản quyền

Những bài hướng dẫn Yêu Len chia sẽ cho các bạn đều là miễn phí, rất khuyến khích các bạn thực hiện đồng thời rèn luyện kĩ thuật móc len của mình. Nhưng vì đây là những thiết kế cùa chính Yêu Len. Xin các bạn không kinh doanh những mẩu móc Yêu Len đã đăng. Nếu muốn chia sẻ trên Internet, xin dẫn link trực tiếp về trang Yêu Len.

Bài tiếp theo sẽ là bài hướng dẫn một sản phẩm do chính Yêu Len thiết kế, đón xem đón xem.

0 comments